• Prekršajni sud u Kruševcu

  Prekršajni sud u Kruševcu

   37000 Kruševac, Stevana Sinđelića 1
   037 423-723
   037 423-723
   prekrsajnisudks@gmail.com

  Matični broj: 17774069 PIB: 106399140

  Predsednik suda
  Dragiša Tomić

 • Prekršajni sud u Kruševcu, Odeljenje suda u Alksandrovcu

  Prekršajni sud u Kruševcu

  Odeljenje suda u Aleksandrovcu

   37230 Aleksandrovac, 29. novembra 1
   037 3751-172
   037 3751-172
   prekrsajialeksandrovac@gmail.com

 • Prekršajni sud u Kruševcu, Odeljenje suda u Brusu

  Prekršajni sud u Kruševcu

  Odeljenje suda u Brusu

   37220 Brus, Mike Đorđevića b.b.
   037 3826-359
   037 3826-359
   prekrsajibrus@gmail.com

 • Prekršajni sud u Kruševcu, Odeljenje suda u Ćićevcu

  Prekršajni sud u Kruševcu

  Odeljenje suda u Ćićevcu

   37210 Ćićevac, Karađorđeva 106
   037 811-169
   037 811-169
   prekrsajicicevac@gmail.com

 • Prekršajni sud u Kruševcu, Odeljenje suda u Varvarinu

  Prekršajni sud u Kruševcu

  Odeljenje suda u Varvarinu

   37260 Varvarin, Marina Marinovića b.b.
   037 788-838
   037 788-838
   prekrsajivar@gmail.com

Korona virus

Otvorena vrata pravosuđa

Isključi nasilje

Elektronska evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača