• Прекршајни суд у Крушевцу

  Прекршајни суд у Крушевцу

   37000 Крушевац, Стевана Синђелића 1
   037 423-723
   037 423-723
   prekrsajnisudks@gmail.com

  Матични број: 17774069 ПИБ: 106399140

  Председник суда
  Драгиша Томић
 • Прекршајни суд у Крушевцу, Одељење суда у Александровцу

  Прекршајни суд у Крушевцу

  Одељење суда у Александровцу

   37230 Александровац, 29. новембра 1
   037 3751-172
   037 3751-172
   prekrsajialeksandrovac@gmail.com

 • Прекршајни суд у Крушевцу, Одељење суда у Брусу

  Прекршајни суд у Крушевцу

  Одељење суда у Брусу

   37220 Брус, Мике Ђорђевића б.б.
   037 3826-359
   037 3826-359
   prekrsajibrus@gmail.com

 • Прекршајни суд у Крушевцу, Одељење суда у Варварину

  Прекршајни суд у Крушевцу

  Одељење суда у Варварину

   37260 Варварин, Марина Мариновића б.б.
   037 788-838
   037 788-838
   prekrsajivar@gmail.com

 • Прекршајни суд у Крушевцу, Одељење суда у Ћићевцу

  Прекршајни суд у Крушевцу

  Одељење суда у Ћићевцу

   37210 Ћићевац, Карађорђева 106
   037 811-169
   037 811-169
   prekrsajicicevac@gmail.com

Корона вирус

Отворена врата правосуђа

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача