Презентација Годишњег извештаја о раду свих судова Републике Србије

16.03.2018. године, Београд

Председница Прекршајног суда у Крушевцу, Марина Ђорђевић је присуствовала презентацији Годишњег извештаја о раду свих судова Републике Србије за 2017. годину, која је одржана дана 16.03.2018. године у Београду.
На основу Извештаја о контроли рада прекршајних судова у Републици Србији за 2017. годину (акт Прекршајног апелационог суда у Београду Су.број III-19 1230/18 од дана 05.03.2018. године), Прекршајни суд у Крушевцу је изузетно позитивно оцењен (рангиран је при самом врху листе судова који у 2017. години имају најбољи рад).