Судије Прекршајног суда у Крушевцу


Распоред судија у седишту суда


1. Драгиша Томић, председник суда
2. Душан Милошевић, заменик председника суда
3. Биљана Милићевић Мазић
4. Златица Милојковић
5. Ивица Михајловић
6. Јовица Весић
7. Лидија Гмијовић
8. Маја Милосављевић Ђурђевић
9. Радомирка Крнетић
10. Светлана Јаћовић
11. Слађана Антић

Распоред судија у одељењима суда


Одељење суда у Александровцу

12. Светлана Рашковић

Одељење суда у Брусу

13. Милка Гочманац

Одељење суда у Варварину

14. Иван Јовановић

Одељење суда у Ћићевцу

Драгиша Томић, председник суда