Судије Прекршајног суда у Крушевцу


Распоред судија у седишту суда


1. Марина Ђорђевић, председник суда
2. Жарко Брајовић
3. Златица Милојковић
4. Ивица Михајловић
5. Лидија Гмијовић
6. Радомирка Крнетић
7. Светлана Јаћовић

Распоред судија у одељењима суда


Одељење суда у Александровцу

8. Светлана Рашковић

Одељење суда у Брусу

9. Милка Гочманац

Одељење суда у Варварину

10. Иван Јовановић, заменик председника суда

Одељење суда у Ћићевцу

11. Драгиша Томић