Одељења Прекршајног суда у Крушевцу


Одељење суда у Александровцу


 37230 Александровац, 29. новембра 1
 037 3751-172
 037 3751-172
 prekrsajialeksandrovac@gmail.com

Одељење суда у Брусу


 37220 Брус, Мике Ђорђевића б.б.
 037 3826-359
 037 3826-359
 prekrsajibrus@gmail.com

Одељење суда у Варварину


 37260 Варварин, Марина Мариновића б.б.
 037 788-838
 037 788-838
 prekrsajivar@gmail.com

Одељење суда у Ћићевцу


 37210 Ћићевац, Карађорђева 106
 037 811-169
 037 811-169
 prekrsajicicevac@gmail.com