Портпарол Прекршајног суда у Крушевцу


Функцију портпарола суда обавља председник суда Марина Ђорђевић.

Техничко лице за контакт, административно-технички секретар суда Радослав Милојевић.

 037 423-723
 prekrsajnisudks@gmail.com