Odeljenja Prekršajnog suda u Kruševcu


Odeljenje suda u Aleksandrovcu


 37230 Aleksandrovac, 29. novembra 1
 037 3751-172
 037 3751-172
 prekrsajialeksandrovac@gmail.com

Odeljenje suda u Brusu


 37220 Brus, Mike Đorđevića b.b.
 037 3826-359
 037 3826-359
 prekrsajibrus@gmail.com

Odeljenje suda u Ćićevcu


 37210 Ćićevac, Karađorđeva 106
 037 811-169
 037 811-169
 prekrsajicicevac@gmail.com

Odeljenje suda u Varvarinu


 37260 Varvarin, Marina Marinovića b.b.
 037 788-838
 037 788-838
 prekrsajivar@gmail.com