Sudije Prekršajnog suda u Kruševcu


Raspored sudija u sedištu suda


1. Marina Đorđević, predsednik suda
2. Ivica Mihajlović
3. Lidija Gmijović
4. Radomirka Krnetić
5. Svetlana Jaćović
6. Zlatica Milojković
7. Žarko Brajović

Raspored sudija u odeljenjima suda


Odeljenje suda u Aleksandrovcu

8. Svetlana Rašković

Odeljenje suda u Brusu

9. Milka Gočmanac

Odeljenje suda u Ćićevcu

10. Dragiša Tomić

Odeljenje suda u Varvarinu

11. Ivan Jovanović, zamenik predsednika suda