Sudije Prekršajnog suda u Kruševcu


Raspored sudija u sedištu suda


1. Dragiša Tomić, predsednik suda
2. Dušan Milošević, zamenik predsednika suda
3. Biljana Milićević Mazić
4. Ivica Mihajlović
5. Jovica Vesić
6. Lidija Gmijović
7. Maja Milosavljević Đurđević
8. Radomirka Krnetić
9. Slađana Antić
10. Svetlana Jaćović
11. Zlatica Milojković

Raspored sudija u odeljenjima suda


Odeljenje suda u Aleksandrovcu

10. Svetlana Rašković

Odeljenje suda u Brusu

11. Milka Gočmanac

Odeljenje suda u Ćićevcu

Dragiša Tomić, predsednik suda

Odeljenje suda u Varvarinu

12. Ivan Jovanović