Portparol Prekršajnog suda u Kruševcu


Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Dragiša Tomić.

Tehničko lice za kontakt, administrativno-tehnički sekretar suda Radoslav Milojević.

 037 423-723
 prekrsajnisudks@gmail.com