Kontakti Prekršajnog suda u Kruševcu


Prekršajni sud u Kruševcu


 37000 Kruševac, Stevana Sinđelića 1
PAK: 671611


Matični broj: 17774069
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106399140

Sudska uprava


Administrativno-tehnički sekretar, Radoslav Milojević

 037 423-723
 037 423-723
 prekrsajnisudks@gmail.com

 prekrsajnisudks@yahoo.com

Pisarnica


Upravitelj pisarnice, Svetlana Petrović

 037 427-459 lokal 165

Računovodstvo


Šef računovodstva, Slavica Tomić

Kancelarija br. 7
 Rajićeva 1
 037 413-607

Odeljenje suda u Aleksandrovcu


 37230 Aleksandrovac, 29. novembra 1
PAK: 660223


 037 3751-172
 037 3751-172
 prekrsajialeksandrovac@gmail.com

Odeljenje suda u Brusu


 37220 Brus, Mike Đorđevića b.b.
PAK: 663041


 037 3826-359
 037 3826-359
 prekrsajibrus@gmail.com

Odeljenje suda u Varvarinu


 37260 Varvarin, Marina Marinovića b.b.
PAK: 668055


 037 788-838
 037 788-838
 prekrsajivar@gmail.com

Odeljenje suda u Ćićevcu


 37210 Ćićevac, Karađorđeva 106
PAK: 669001


 037 811-169
 037 811-169
 prekrsajicicevac@gmail.com