Rad sa strankama


Radno vreme Prekršajnog suda u Kruševcu je radnim danima od 7.30 - 15.30 časova.
Rad sa strankama je od 7.30 - 15.30 časova.
Sudski spisi mogu se u sudu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije od 7.30 - 15.30 časova.
Neradnim danima i praznicima dežuraju dežurne sudije.