Rad sudske prakse Prekršajnog suda u Kruševcu

Za rad sudske prakse zaduženi su predsednik suda Dragiša Tomić i sudije Zlatica Milojković i Ivica Mihajlović.

Zadatak sudske prakse je da prati i proučava praksu sudova, a pre svega Vrhovnog kasacionog suda u prekršajnoj materiji i Prekršajnog apelacionog suda i da o istoj i utvrđenim pravnim stavovima najmanje jednom mesečno obaveštava sudije i sudijske pomoćnike.