Јавне набавке Прекршајног суда у Крушевцу, 2014. година

У Прекршајном суду у Крушевцу у току 2014. године није било јавних набавки за одржавање и реконструкцију објеката као и набавки потрошног материјала и набавки услуга јер износ тих трошкова на годишњем нивоу не прелази износ прописаног лимита предвиђеног Законом о јавним набавкама па самим тим суд није имао потребу за уласком у поступак јавних набавки.