Одржан свечани колегијум свих судија Прекршајног суда у Крушевцу

24.05.2017. године, Крушевац

Дана 24.05.2017. године у Крушевцу, у седишту суда, одржан је свечани колегијум свих судија Прекршајног суда у Крушевцу на коме је једина тачка дневног реда била именовање судије Марине Ђорђевић за преседника Прекршајног суда у Крушевцу одлуком Народне скупштине Републике Србије.