Правилници и акти Прекршајног суда у Крушевцу


Прaвилник о архивском пословању Прекршајног суда у Крушевцу, 01.03.2018. године Ms Word Pdf
Измене Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Крушевцу за 2018. годину, 28.02.2018. године Ms Word Pdf
Прaвилник о буџетском рачуноводству Прекршајног суда у Крушевцу, 26.02.2018. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног суда у Крушевцу за 2018. годину, 17.01.2018. године Ms Word Pdf
Прaвилник о правосудној стражи Прекршајног суда у Крушевцу, 27.12.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Прекршајном суду у Крушевцу, 27.12.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о кућном реду у Прекршајном суду у Крушевцу, 27.12.2017. године Ms Word Pdf
Програм обуке радника из области заштите од пожара у Прекршајном суду у Крушевцу, 27.12.2017. године Ms Word Pdf
Правила заштите од пожара у Прекршајном суду у Крушевцу, 27.12.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о замени и изостављању података у судским одлукама у Прекршајном суду у Крушевцу, 27.12.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Прекршајном суду у Крушевцу, 27.12.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о примању поклона у Прекршајном суду у Крушевцу, 27.12.2017. године Ms Word Pdf
Упутство о обављању прековременог рада у Прекршајном суду у Крушевцу, 21.12.2017. године Ms Word Pdf
Годишњи распореда послова Прекршајног суда у Крушевцу за 2018. годину, 01.12.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о условима за остваривање права на наплату трошкова превоза запослених у Прекршајном суду у Крушевцу, 19.10.2017. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног суда у Крушевцу у 2017. години, 17.01.2017. године Ms Word Pdf
Годишњи распореда послова Прекршајног суда у Крушевцу за 2017. годину, 01.12.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Крушевцу, 28.12.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Крушевцу, 23.11.2015. године Ms Word Pdf