Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Kruševcu


Pravilnik o arhivskom poslovanju Prekršajnog suda u Kruševcu, 01.03.2018. godine Ms Word Pdf
Izmene Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog suda u Kruševcu za 2018. godinu, 28.02.2018. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o budžetskom računovodstvu Prekršajnog suda u Kruševcu, 26.02.2018. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog suda u Kruševcu za 2018. godinu, 17.01.2018. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o pravosudnoj straži Prekršajnog suda u Kruševcu, 27.12.207. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 27.12.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o kućnom redu u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 27.12.2017. godine Ms Word Pdf
Program obuke radnika iz oblasti zaštite od požara u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 27.12.2017. godine Ms Word Pdf
Pravila zaštite od požara u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 27.12.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o zameni i izostavljanju podataka u sudskim odlukama u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 27.12.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 27.12.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o primanju poklona u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 27.12.2017. godine Ms Word Pdf
Uputstvo o obavljanju prekovremenog rada u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 21.12.2017. godine Ms Word Pdf
Godišnji rasporeda poslova Prekršajnog suda u Kruševcu za 2018. godinu, 01.12.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na naplatu troškova prevoza zaposlenih u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 19.10.2017. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog suda u Kruševcu u 2017. godini, 17.01.2017. godine Ms Word Pdf
Godišnji rasporeda poslova Prekršajnog suda u Kruševcu za 2017. godinu, 01.12.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 28.12.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 23.11.2015. godine Ms Word Pdf