Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Kruševcu


Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog suda u Kruševcu u 2017. godini, 17.01.2017. godine Ms Word Pdf
Godišnji rasporeda poslova Prekršajnog suda u Kruševcu za 2017. godinu, 01.12.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Kruševcu, 28.12.2015. godine Ms Word Pdf