Информатори о раду Прекршајног суда у Крушевцу


Основни подаци о Прекршајном суду у Крушевцу и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Крушевцу

 37000 Крушевац, Стевана Синђелића 1
ПАК: 671611
Матични број: 17774069
ПИБ: 106399140

 037 423-723
 037 423-723
 prekrsajnisudks@gmail.com

Информатор о раду Прекршајног суда у Крушевцу ажуриран 28.02.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Крушевцу ажуриран 18.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Крушевцу ажуриран 18.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Крушевцу ажуриран 14.01.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Крушевцу ажуриран 04.04.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Крушевцу ажуриран 04.04.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Крушевцу ажуриран 30.07.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Крушевцу ажуриран 15.04.2011. године Ms Word Pdf