Informatori o radu Prekršajnog suda u Kruševcu


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Kruševcu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Kruševcu

 37000 Kruševac, Stevana Sinđelića 1
PAK: 671611
Matični broj: 17774069
PIB: 106399140

 037 423-723
 037 423-723
 prekrsajnisudks@gmail.com

Informator o radu Prekršajnog suda u Kruševcu ažuriran 28.02.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kruševcu ažuriran 18.01.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kruševcu ažuriran 18.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kruševcu ažuriran 14.01.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kruševcu ažuriran 04.04.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kruševcu ažuriran 04.04.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kruševcu ažuriran 30.07.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kruševcu ažuriran 15.04.2011. godine Ms Word Pdf