Prezentacija Godišnjeg izveštaja o radu svih sudova Republike Srbije

16.03.2018. godine, Beograd

Predsednica Prekršajnog suda u Kruševcu, Marina Đorđević je prisustvovala prezentaciji Godišnjeg izveštaja o radu svih sudova Republike Srbije za 2017. godinu, koja je održana dana 16.03.2018. godine u Beogradu.
Na osnovu Izveštaja o kontroli rada prekršajnih sudova u Republici Srbiji za 2017. godinu * (akt Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu Su.broj III-19 1230/18 od dana 05.03.2018. godine), Prekršajni sud u Kruševcu je izuzetno pozitivno ocenjen (rangiran je pri samom vrhu liste sudova koji u 2017. godini imaju najbolji rad).


* ćirilica