Priznanje Prekršajnom sudu u Kruševcu za doprinos unapređenju efikasnosti i kvaliteta sudskog sistema u 2017. godini

05.10.2017. godine, Vrnjačka Banja

Dana 05.10.2017. godine na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije, koje je održano u Vrnjačkoj Banji u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Prekršajnom sudu u Kruševcu je dodeljeno Priznanje za doprinos unapređenju efikasnosti i kvaliteta sudskog sistema Republike Srbije u 2017. godini. Priznanje je uručio predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević na prigodnoj svečanosti uz prisustvo visokih gostiju Savetovanja i predsednika svih sudova u Republici Srbiji.