Održan svečani kolegijum svih sudija Prekršajnog suda u Kruševcu

24.05.2017. godine, Kruševac

Dana 24.05.2017. godine u Kruševcu, u sedištu suda, održan je svečani kolegijum svih sudija Prekršajnog suda u Kruševcu na kome je jedina tačka dnevnog reda bila imenovanje sudije Marine Đorđević za presednika Prekršajnog suda u Kruševcu odlukom Narodne skupštine Republike Srbije.